Strona w przebudowie. Sklep zawieszony.

Polityka prywatności

Twoje zaufanie jest dla nas nieopisanie ważne. Dziękujemy Ci za chęć współpracy z nami i naszym sklepem Best PetExpert. Chcielibyśmy pokazać Ci, że ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Mamy nadzieję, że poniższe informacje o gromadzonych przez nas danych i ich przetwarzaniu dadzą Ci pełny obraz tego, w jakich celach je wykorzystujemy.

1. Informacje ogólne

a). Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 14A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000681163, REGON: 140756502, NIP: 7010046065.

b). Pliki cookies
W naszej witrynie internetowej używamy różnych plików cookie. Używamy niezbędnych plików cookie, aby umożliwić Ci przeglądanie i robienie zakupów w naszej witrynie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

c). Przekazywanie danych osobom trzecim
Nie przekazujemy danych użytkownika nieupoważnionym osobom trzecim. Przekazujemy je jedynie podmiotom współpracującym z nami, świadczącymi usługi transportowe i kurierskie (w celu dostarczenia towarów). Możemy przekazywać także Twoje dane osobowe organom publicznym w celach podatkowych, oraz podmiotom i organom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.

d). Skąd pochodzą dane?
Podane dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, poprzez wyrażone zgody, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi w Sklepie internetowym Best PetExpert.

2. Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Best PetExpert

Cel, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe jest taki, że jest to niezbędne do zapewnienia działania Twojego konta w Sklepie Internetowym Best PetExpert, co za tym idzie realizacji umów sprzedaży.

Poniższe zestawienie przedstawia wszystkie cele, w ramach których przetwarzamy Twoje dane osobowe:

- świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z ze Sklepu internetowego Best PetExpert;
- zapewnienie obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
- obsługi reklamacji (np. na podstawie rękojmi lub gwarancji) przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
- obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz
- przekazywania Ci materiałów marketingowych, informacyjnych, składania ofert handlowych oraz działań promocyjnych prowadzonych obecnie, bądź w przyszłości (marketing bezpośredni) – w przypadku udzielonej przez Ciebie zgody.

Ponadto, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas korzystania z konta założonego w naszym sklepie Best PetExpert, a po usunięciu konta tylko w przypadku rozpatrywania roszczeń, zapobiegania nadużyciom i oszustwom czy też statystycznych i archiwizacyjnych.

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W przypadkach w których uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na konieczność wykonania umowy lub w ramach quasi-umownego stosunku, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Inną podstawę przetwarzania danych osobowych może stanowić art. 6 ust. 1 lit f) RODO, jeśli przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub stron trzecich i jednocześnie Twoje interesy, prawa podstawowe i wolności nie wymagają ochrony Twoich danych osobowych.

W zakresie tej Polityki Prywatności zawsze wskazujemy na prawną podstawę wykorzystywaną do przetwarzania Twoich danych osobowych.

4. Rejestracja i korzystanie z konta w sklepie Best PetExpert

Jeżeli przy pierwszym zamówieniu użytkownik otwiera konto klienta, gromadzimy następujące dane:

Dane rejestracyjne (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail);

Dane logowania (adres e-mail, hasło);

Dane klienta (adres rozliczeniowy, adres dostawy);

Dane połączenia (adres IP).

Dane te przetwarzamy, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do jego konta klienta na naszej stronie www.bestpetexpert.pl. Dane logowania służą do weryfikacji konta klienta. Poprzez konto użytkownik może sprawdzać swoje zamówienia oraz zarządzać swoimi danymi i ustawieniami.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

5. Prawa użytkownika

Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Best PetExpert w dowolnym momencie potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe i do uzyskania dostępu do tych danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych albo do odwołania zgody na przetwarzanie lub żądania ich przeniesienia.

6. Media społecznościowe

W naszym serwisie znajdują się odesłania do stron mediów społecznościowych – Facebook, Youtube, Tiktok.

Linkom przyporządkowane są loga tych usługodawców.

Poprzez kliknięcie w link, otworzona zostanie strona odpowiedniego dostawcy social media; zapisy tej Polityki Prywatności nie mają zastosowania do tych stron. Szczegóły w tym zakresie znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych usługodawców, dostępnymi na następujących stronach:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Przed otworzeniem tych stron, nie są przekazywane dane osobowe do tych usługodawców. Otworzenie przez Ciebie takiej strony stanowi podstawę przetwarzania danych przez tych usługodawców.

7. Pouczenie dotyczące szczególnego prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Zgodnie z art. 21 RODO użytkownik ma prawo z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego m.in. na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

8. Odniesienia do innych stron internetowych

Nasza usługa online może zawierać odniesienia do innych stron internetowych. Linki te są odpowiednio oznaczone. Nie mamy wpływu na to, w jakim stopniu obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane na powiązanych stronach internetowych. Dlatego zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności dostępnymi na tych stronach.